We wrześniu odwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie. To właśnie w tym miejscu, w 1877 roku Matka Boża objawiła się dwóm dziewczynkom : trzynastoletniej Justynie Szafryńskiej i dwunastoletniej Barbarze Samulowskiej. Obie pochodziły z niezamożnych polskich rodzin. Matka Boża przemówiła do nich po polsku. Miało to szczególne znaczenie, ponieważ ówczesne tereny zaboru pruskiego były poddawane w tamtym czasie intensywnej germanizacji.

     Uczestniczyliśmy we mszy świętej, po której udaliśmy się aleją grabową do cudownego źródełka. Pogoda nam nie sprzyjała- padał deszcz i było zimno, ale pomimo tego wybraliśmy się drogą krzyżową i podziwialiśmy pięknie wykonane stacje.

 

Tagged with →  
Share →