20 listopada wybraliśmy się do Muzeum Przyrody w Olsztynie. Na wystawie „Zwierzęta Warmii i Mazur” zgromadzono ponad 250 gatunków zwierząt. Bogaty zbiór stanowią  ptaki wodne   i błotne — perkozy, kormorany, czaple, bociany oraz drapieżniki. Wśród nich największe są orły bieliki – ich rozpiętość skrzydeł wynosi ponad 2 metry. Swoją część w muzeum mają także ryby, owady  i oczywiście ssaki.  Wśród tak wielu zwierząt, jakie mieliśmy okazję zobaczyć największe wrażenie wywarł żubr i łoś. Było to spotkanie „oko w oko” budzące strach i przerażenie.

Tagged with →  
Share →