Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Marcinkowie przybył z wizytą Wójt Gminy Purda Jerzy Laskowski. Na zdjęciu witany przez Panią prezes Europejskiego Centrum Wsparcia Społecznego Helper Katarzynę Sztylc i Panią Marzenę Hajdukiewicz.

Tagged with →  
Share →