Środowiskowy Dom Samopomocy w Marcinkowie odwiedził Radny Powiatu Olsztyńskiego Piotr Płoski. Pana Radnego Przywitała Pani Prezes Stowarzyszenia Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego Helper Katarzyna Sztylc wraz z podopiecznymi naszego Domu. Po oprowadzeniu po placówce naszego gościa wszyscy razem wspólnie pozowaliśmy do zdjęcia.

Tagged with →  
Share →