Życie w społeczności zobowiązuje, dlatego też w dniu 28.10.2013 roku, wybraliśmy się na pobliski cmentarz w Purdzie.

Mając w pamięci ludzi, którzy żyli wśród nas postanowiliśmy uczcić pamięć o nich zapalając znicze na opuszczonych grobach po uprzednim ich uporządkowaniu.

Czas spędzony na cmentarzu obudził w nas wspomnienia i napełnił refleksją i zadumą.

Tagged with →  
Share →