Zajęcia kulinarne prowadzone są w pracowni wyposażonej w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego taki jak: miksery, malaksery, roboty kuchenne. Uczą one podopiecznych samodzielności w dziedzinie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Wpływają pozytywnie na samopoczucie, wzmacniają poczucie własnej wartości i wiarę we własne możliwości, poczucie odpowiedzialności i zaradności życiowej.