Pracownia komputerowa wyposażona jest w 5 komputerów, urządzenie wielofunkcyjne, kopiarka, oraz łącze internetowe, które są do dyspozycji uczestników.  Zajęcia mają za zadanie zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu obsługi komputera. Celem działalności tej pracowni jest nabycie umiejętności w zakresie obsługi komputera, drukarki, kserokopiarki, kształtowanie znajomości systemu, skrótów klawiszowych, przyswajanie nazw i oznaczeń komputerowych, nauka pisania, rysowania w poszczególnych programach, korzystanie z gier edukacyjnych i rozrywkowych.