Jedną z podstawowych form rehabilitacji są treningi umiejętności społecznych. Treningi obejmują umiejętności ze wszystkich sfer życia potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania. Ich zadaniem jest kształtowanie motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań i wyrabianie nawyków celowej aktywności. Szczególnie istotne jest odtworzenie i podtrzymanie umiejętności z zakresu samoobsługi, dbałości o higienę i estetyczny wygląd.

Trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej uczy umiejętności związanych z higieną osobistą. Trening ten obejmuje następujące czynności: dbanie o wygląd zewnętrzny, mycie całego ciała, mycie rąk, dbanie o stopy, dbanie o paznokcie, włosy, higienę jamy ustnej, bieliznę osobistą, pranie bielizny osobistej.

IMG_6648 (Kopiowanie)

IMG_6648 (Kopiowanie)