Dnia 27 września wzięliśmy udział w warsztatach wokalnych i tanecznych, które odbyły się w ramach 11 Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki w Olsztynie.  Podczas zajęć wysłuchaliśmy krótkiej prezentacji na temat historii warmińskiej sztuki ludowej oraz poznaliśmy elementy kobiecego i męskiego ubioru.

Część praktyczna spotkania obejmowała emisję głosu i naukę śpiewu pieśni warmińskich. Poznaliśmy trzy piosenki w gwarze warmińskiej: ,,Mniała baba pofajdoka”, ,,Szota”, ,,Idzie chmura bandzie deszcz”. Zajęcia poprowadził dyplomowany instruktor emisji głosu, chórmistrz Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo”.

Na koniec spotkania każdy z nas otrzymał certyfikat za udział w warsztatach. Do Domu wróciliśmy rozśpiewani i zadowoleni, gdyż poprzez śpiew, taniec i zabawę poznaliśmy kulturę i tradycje nasz regionu.

Tagged with →  
Share →