Celem działalności naszej placówki jest rehabilitacja społeczna i zawodowa zmierzająca do ogólnego rozwoju  i  poprawy   sprawności  każdego  uczestnika. Działalność tego typu instytucji wiąże się z korzyściami, takimi jak rozwój lokalny – społeczny i gospodarczy, rozwój miejscowego rynku pracy, pomoc w organizowaniu miejsc pracy, pomoc osobom niepełnosprawnym w przystosowaniu i przygotowaniu do samodzielnego życia społecznego, a także wspieranie działalności na rzecz opieki zdrowotnej.

       Dom przeznaczony jest dla 60 osób. Organizacja Domu dostosowana jest do zadań realizowanych w programie wspierająco – rehabilitacyjnym, w ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16:00
Do dyspozycji Domu jest 6 sal zajęciowych tj.:

 

  •    pracownia plastyczna
  •    pracownia gastronomiczna
  •    pracownia muzyczna
  •    pracownia komputerowa
  •    pracownia higieny i urody
  •    pracownia krawiectwo – rękodzieło

 

        W Domu znajduje się świetlica – w której znajduje się sprzęt RTV, stół, krzesła biblioteczka na prasę i książki, kanapa. Do dyspozycji uczestników Domu są trzy łazienki w tym jedna przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Prowadzenie placówki jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, przekazanych przez Urząd Gminy Purda.