Środowiskowy Dom Samopomocy w Marcinkowie
Marcinkowo 67
11-030 Purda

Kierownik: Marzena Hajdukiewicz

Zastępca Kierownika: Magdalena Kowalska

Telefon: 795-186-308
e-mail: kontakt@helper.org.pl