9 maja 2012 r. na Starym Mieście w Olsztynie, (rynek Starego Miasta przed Restauracją Staromiejską), odbył się XIV Festyn Integracyjny o charakterze rekreacyjnym pod hasłem „ Jesteśmy razem ”. Głównym celem imprezy było przybliżenie dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych, a także pobudzenie współpracy między partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, służbami społecznymi i wolontariatem. Intencją organizatorów była integracja osób niepełnosprawnych poprzez wspólną zabawę i wypoczynek.

Tagged with →  
Share →