12  lutego w ramach  obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu podopieczni wzięli udział w quizie na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Najlepszą wiedzą z tej dziedziny wykazał się Krzysztof Heinrich. Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymali drobne upominki.

Tagged with →  
Share →