Środowiskowy Dom Samopomocy w Marcinkowie wziął udział w 10. OLSZTYŃSKICH  DNIACH  NAUKI I SZTUKI 26 i 27 września. W  MultiCentrum  odbyła się prelekcja na temat magii przyrody w Starej Baśni, występ artystów z „Teatru Białego” z Olsztyna, warsztaty teatralne „odgłosy przyrody” oraz Cyberbaśń – animacja słów – pokaz wykorzystania techniki animacji poklatkowej. Następnego dnia w Szklarni na ul. Heweliusza nasi podopieczni brali udział w wystawie owoców i roślin owocodajnych, pochodzących z różnych stref klimatycznych, zarówno krain słonecznych i ciepłych , jak i krain chłodniejszych. Rozpoznawali różne gatunki i odmiany.

Tagged with →  
Share →